Organisatie


Bij BMU-Bouwprojectmanagement wordt alles op alles gezet om uw bouwproces soepel te laten verlopen. De adviseurs van BMU sturen alle werkzaamheden efficiënt en vakkundig aan. Daarbij blijft u als opdrachtgever centraal staan. De mensen van de BMU zijn geen managers op afstand, maar staan naast u. Vanzelfsprekend is hun rol volkomen objectief en handelen zij volledig onafhankelijk.

BMU-Bouwprojectmanagement BV is ontstaan vanuit het bouwbedrijf de BMU Groep. Daar bleek tijdens verscheidene bouwprocessen dat veel opdrachtgevers behoefte hebben aan extra ondersteuning. Het vergt kennis, kunde en ervaring om alle zaken die bij het bouwen komen kijken in goede banen te leiden. De BMU wilde die ondersteuning bieden, maar wel op een onafhankelijke manier. Daarom is een aparte organisatie opgericht: BMU-Bouwprojectmanagement BV.

Diensten
De afkorting BMU staat voor Bouw Maatschappij Uyland. De dienstverlening van BMU-Bouwprojectmanagement bestaat onder meer uit het opstellen van een programma van eisen, het doen van locatie- en haalbaarheidsonderzoek, het voorbereiden van de bouw, de selectie van architect / uitvoerders, het voeren van prijsonderhandelingen en het afwikkelen van contracten, het voeren van de bouwdirectie, de bewaking van kwaliteit, kosten en planning, het organiseren en optimaliseren van de communicatie tijdens het bouwproces, de exploitatie en het beheer na oplevering, verduurzaming van vastgoed en begeleiding herontwikkeling locaties.

Directie
De leiding van BMU-Bouwprojectmanagement is in handen van Bas en Stan Uyland. Dankzij hun jarenlange ervaring in het runnen van de BMU Groep, kennen deze twee broers de bouwwereld van haver tot gort.

Onze bedrijfscode

We ondernemen in afhankelijkheid. We houden ons consequent aan onze bestemming. We staan voor een open en eerlijke communicatie. We hebben respect en waardering voor het succes van anderen. We leren van de ervaring en levenswijsheid van ouderen. We houden rekening met de ander. We staan voor wat we beloven. We streven naar een eerlijke afweging van belangen. We baseren onze mededelingen op waarheid en feiten. We hechten aan een duurzaam milieu.