Bouwen zonder zorgen
Meer weten? Bas en Stan Uyland helpen u verder  034 635 05 04 | info@bmu-bouwprojectmanagement.nl

Organisatie

Bij BMU-Bouwprojectmanagement wordt alles op alles gezet om uw bouwproces soepel te laten verlopen. De adviseurs van BMU sturen alle werkzaamheden efficiënt en vakkundig aan. Daarbij blijft u als opdrachtgever centraal staan. De mensen van de BMU zijn geen managers op afstand, maar staan naast u. Vanzelfsprekend is hun rol volkomen objectief en handelen zij volledig onafhankelijk. vereist.

BMU-Bouwprojectmanagement BV is ontstaan vanuit het bouwbedrijf de BMU Groep. Daar bleek tijdens verscheidene bouwprocessen dat veel opdrachtgevers behoefte hebben aan extra ondersteuning. Het vergt kennis, kunde en ervaring om alle zaken die bij het bouwen komen kijken in goede banen te leiden. De BMU wilde die ondersteuning bieden, maar wel op een onafhankelijke manier. Daarom is een aparte organisatie opgericht: BMU-Bouwprojectmanagement BV.

Diensten

De afkorting BMU staat voor Bouw Maatschappij Uyland. De dienstverlening van BMU-Bouwprojectmanagement bestaat onder meer uit het opstellen van een programma van eisen, het doen van locatie- en haalbaarheidsonderzoek, het voorbereiden van de bouw, de selectie van architect / uitvoerders, het voeren van prijsonderhandelingen en het afwikkelen van contracten, het voeren van de bouwdirectie, de bewaking van kwaliteit, kosten en planning, het organiseren en optimaliseren van de communicatie tijdens het bouwproces en de exploitatie en het beheer na oplevering.

Directie

De leiding van BMU-Bouwprojectmanagement is in handen van Bas en Stan Uyland. Dankzij hun jarenlange ervaring in het runnen van de BMU Groep, kennen deze twee broers de bouwwereld van haver tot gort.

Onze interne bedrijfscode

We ondernemen in afhankelijkheid
We houden ons consequent aan onze bestemming
We staan voor een open en eerlijke communicatie
We hebben respect en waardering voor het succes van anderen
We leren van de ervaring en levenswijsheid van ouderen
We houden rekening met de ander
We staan voor wat we beloven
We streven nar een eerlijke afweging van belangen
We baseren onze mededelingen op waarheid en feiten
We hechten aan een duurzaam mileu